Четиритактов дизелов двигател

  • 0

Четиритактов дизелов двигател

За два оборота на коляновия вал, буталото извършва четири постъпателни движения, които се наричат тактове. Всяко едно движение на буталото е синхронизирано с газоразпределителния механизъм и горивонагнетателната помпа (при системите с механично управление), с цел да се осъществи работния цикъл при точно определени условия.

I такт пълнене. От горна мъртва точка (ГМТ) буталото започва ход надолу в цилиндъра. Пълнителният клапан е започнал да се отваря преди ГМТ и цилиндърът на двигателя се изпълва с атмосферен въздух. За постигане на по-голяма мощност, в някои двигатели запълването с въздух става принудително с компресор и/или турбокомпресор, т.е. въздушната маса в цилиндъра има по-високо налягане от обикновеното атмосферно налягане.

II такт сгъстяване. От долна мъртва точка (ДМТ) започва движение нагоре при затворен пълнителен клапан. Започва сгъстяване на въздуха в цилиндъра. Съпротивлението му се преодолява от инерцията на маховика на двигателя. При достигане на ГМТ налягането на компресирания въздух нараства до 30-55 атмосфери поради намаляване на първоначалния обем, достигащо до 22 пъти за някои дизелови двигатели. Температурата на въздуха в цилиндъра се повишава от 700 до 900К

III такт разширение. Това е работният такт на двигателя. Горивонагнетателната помпа чрез дюзата в цилиндъра впръсква дизелово гориво, което се самовъзпламенява. Това се осъществява няколко градуса преди ГМТ (достигащи до 40°КВ в съвременните дизелови двигатели при номинални обороти). Самовъзпламеняването не се осъществява веднага, а има т.нар. период на задържане през който горивото се изпарява и достига концентрация достатъчна за самовъзпламеняване. С изгарянето на горивото се повишава налягането, което въздейства върху буталото и то започва движение към ДМТ.

IV такт изпускане е последният от работният цикъл на двигателя. Движението на буталото е от ДМТ към ГМТ. Изпускателният клапан се отваря и изгорелите газове излизат поради това, че налягането им е по-високо от атмосферното. След изравняване на налягането, остатъчните изгорели газове биват изтласкани от движението на буталото. Затварянето на изпускателния клапан става след преминаването на буталото през ГМТ за да не се пречи на инерционното изтичане на изгорели газове и да се подобри пълненето на цилиндъра с въздух.

Пловдив Дизел предлага разпръсквачи, клапани и елементи за дюзи – БОШ, ДЕНСО, ДЕЛФИ, СИМЕНС/Bosch, Siemens, Delphi, Caterpillar, Yanmar, Cummins.Pensil nozzles. Ремонтни комплекти – БОШ, ДЕНСО, ДЕЛФИ, СИМЕНС/ Bosch, Siemens, Delphi, Denso, Caterpillar, Yanmar, Cummins


Коментари

ПЛОВДИВ ДИЗЕЛ

Пловдив и Асеновград
Телефон: 0894/ 288 985
ел.поща: chris73@abv.bg

Не се колебайте да се свържете с нас.

Телефон: 0894/ 288 985